MARKETING CÉLOK

Jól meghatározott üzleti célok mentén kiválóan definiálhatók a marketingcélok

MARKETING STRATÉGIA

Adatalapú döntéshozatal szükséges a cél leghatékonyabb elérése érdekében

MARKETING ESZKÖZÖK

Finomhangolt kiválasztása a célcsoport elérésének, a megfelelő felületen és -időben